بازینما (۲۰): بررسی ویدئویی A Way Out

تو آخرین نقد و بررسی بازینما با قالب کنونی، با  امیر و امید همراه شدیم و به بررسی A Way Out پرداختیم


پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
تاریخ عرضه:
نسخه‌ی بررسی شده:
سبک:

حتما بخوانید