spot_img

بازی نما (۱۷): پیش نمایش The Crew 2

امیر و احمد تو یه پیش نمایش دیگه، سراغ ساخته  Ivory Tower رفتن و فراز و نشیب های The Crew 2 رو از ابتدای معرفی تا به  امروز مرور کردن

حتما بخوانید