spot_img

بازی نما (۱۵):فیلم کوتاه Papers, Please با زیرنویس فارسی

فیلم کوتاه Papers, Please با اقتباس از بازی  مستقلی با همین نام ساخته شد. بازینما به عنوان اولین رسانه فارسی زبان،  زیرنویس فارسی این فیلم کوتاه را تهیه و برای اولین بار از آپارات، منتشر  می کند                    

حتما بخوانید