نمایش و توضیحات جدیدی پیرامون سیستم مبارزات Assassin’s Creed Origins ارائه شد

یکی از نقاط ضعف همیشگی سری Assassin’s Creed را باید سیستم مبارزات آن دانست. سیستمی که متمرکز بر عملکرد انیمیشن‌ها بود و بازیکن بدون توجه به فاصله‌ی شخصیت اصلی با دشمنان، تنها با فشردن یک دکمه‌ می‌توانست به حریف آسیب برساند. سیستمی که توجه خاصی به فواصل بین کارکتر اصلی و دشمنان نداشت. اما در Origins تغییرات خاصی بر مبارزات اعمال شده است. 

مکانیک مبارزات در نسخه‌ی امسال، بر اساس Hit Box بازنگری شده است. سیستمی که اکنون تاکید خاصی بر آگاهی از فواصل و فضا در مبارزات و البته آمار اسلحه دارد. 

در ویدئوی منتشر شده توضیحات تکمیلی از طرف آقای اشرف اسماعیل در رابطه با مکانیک مبارزات ارائه می‌شود. نسخه‌ی Origins در تاریخ ۵ آبان (۲۷ اکتبر) برای سه پلتفرم اصلی عرضه خواهد شد.

حتما بخوانید