spot_img

بازار فروش بازی های انگلستان پس از 5 سال با رشد مواجه شد

از سال 2008 تاکنون، بازار فروش بازی ها در انگلستان، نتوانسته بود هیچ گونه رشدی را به خود ببیند. حال براساس اطلاعات به دست آمده، این طلسم در ماه گذشته – سپتامبر – شکسته شد. طبق این اطلاعات، فروش این بازی ها در این ماه، 45 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته – سپتامبر 2012 – بوده است. علاوه بر این، فروشگاه ها موفق شدند تا 187 میلیون پوند درآمدزایی داشته باشند. شایان ذکر است، بازار فروش بازی ها در انگلیس، تمام موفقیت های خود را به عنوان GTA V مدیون است. زیرا این بازی به تنهایی موفق شد تا 52 درصد از فروش کل بازی های فروخته شده در ماه گذشته ی انگلیس را به خود اختصاص دهد.

حتما بخوانید