spot_img

Homefront 2 هنوز زنده است

پس از برآورده نشدن انتظارات از عنوان Homefront 1، شرکت THQ تصمیم گرفت تا بازی را به استدیوی دیگری، Crytek UK [ یکی از زیرمجموعه های Crytek، سازنده ی سری کرایسیس ]،  بسپارد تا موفقیت هایش را گسترش دهد. اما پس از مدتی، THQ ورشکست شده و تمام حقوق عنوان Homefront نیز به کرایتیک واگذار شد. بعد از این اتفاق، دیگر هیچ خبری از Homefront 2 منتشر نشد و شایعاتی مبنی بر لغو آن نیز به گوش می رسید. اکنون، براساس گفته ی مدیر کل کرایتیک، بازی هنوز زنده است و  پیشرفت های بزرگی نسبت به نسخه ی اول خواهد داشت. علاوه براین، سه تصویر دیگر نیز از بازی لیک شده است که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

حتما بخوانید