spot_img

فروش 3DS در ژاپن از کنسول Wii پیشی گرفت

با وجود این که کمتر از دو سال از انتشار 3DS می گذرد اما فروش این کنسول توانست از Wii پیشی بگیرد. براساس گزارش منتشر شده توسط Games Industry، آخرین آماری که توسط Media Create منتشر شده است، نشان می دهد که 3DS در مجموع به فروش بیش از 12.75 میلیون دستگاه رسید که در مقایسه با فروش 12.7 میلیونی Wii در کل دوران حضورش، بیشتر بوده است. کنسول Wii در سال 2006 منتشر گردید. شایان ذکر است که PS3، تاکنون بیش از 10.7 میلیون دستگاه در ژاپن فروخته است .

حتما بخوانید