spot_img

نقشه‌ی MGS V: The Phantom Pain حدود 300 برابر بزرگتر از Ground Zeroes خواهد بود

ه تازگی هیدئو کوجیما خالق سری بازی‌های Metal Gear Solid در مورد نقشه‌ی عنوان MGSV: The Phantom Pain اطلاعات جدیدی را منتشر نموده است که به موجب آن نقشه‌ی این بازی در حدود 300 برابر بزرگتر از Ground Zeroes خواهد بود. او در مصاحبه‌ی اخیر خود وی با وبسایت ژاپنی Game Watch، اعلام کرده است که MGSV: Ground Zeroes یک عنوان کاملا مستقل از MGSV: The Phantom Pain خواهد بود و در Ground Zeroes مناطق بزرگی وجود نخواهد داشت و خبری هم از چرخه‌ی 24 ساعته‌ی شب و روز نخواهد بود. بدین معنی که ماموریت‌هایی که پیش از این، از Ground Zeroes دیدیم تنها در بازه‌ی زمانی شب انجام خواهند شد.

در پایان نیز وی وسعت نقشه‌ی Ground Zeroes را در مقایسه با The Phantom Pain در حدود یک به سیصد ( 300/1 ) عنوان کرد.

حتما بخوانید