spot_img

gamescom | مدت زمان لازم برای اتمام داستان اصلی Assassin’s Creed 4 مشخص شد

نویسنده‌ی ارشد Assassin’s Creed 4: Black Flag، آقای  Darby McDevitt، در مصاحبه‌ای با NowGamer اعلام کرد که کمپین بازی حدود بیست ساعت طول خواهدکشید. 

 

وی گفت: فکر میکنم خط داستانی اصلی بازی به طور میانگین 20 ساعت به طول خواهد انجامید.

 

وی همچنین اعلام کرد که آنها توجه بیشتری به زمان حال نیز خواهندداشت. McDevitt افزود که شما در نقش یکی از کارمندان شرکت Abstergo در زمان حال حضور خواهیدیافت. به گفته‌ی وی، این زمان، 45  دقیقه از زمان بازی را به خود اختصاص خواهدداد.

حتما بخوانید