spot_img

gamescom | سرانجام Fable Legends معرفی شد

 

Fable: Legends در جریان کنفرانس مایکروسافت، بعنوان انحصاری Xbox One معرفی شد. 

 

مایکروسافت، تریلری از این بازی نیز منتشر کرد. این بازی آنلاین با قابلیت co-op چهارنفره، از سرویس Cloud ـه Xbox استفاده خواهدکرد. شما میتوانید نقش یک شخصیت منفی را نیز به عهده بگیرید که در این صورت، بازی را با نمای top-down مشاهده خواهیدکرد و میتوانید دشمن و تله در مسیر بازیکنان دیگر قرار دهید.

بازیکنان میتوانند از مهارتهای مختلف مانند تیراندازی، جادو، شمشیر و قدرت بهره ببرند.  

حتما بخوانید