spot_img

Payday 2 قبل از انتشار به سود دهی رسیده است

Starbreeze Studios سازنده‌ی عنوان Payday 2 اعلام کرده است که به دلیل پیش فروش بسیار خوب، این عنوان قبل از انتشار کلی، به سود دهی رسیده است.

طبق گفته‌ی این استودیو، تمام پولی که  505 Games، ناشر بازی، برای Payday 2 هزینه کرده است تا کنون جبران شده است و از این به بعد سوده حاصله بین دو استودیوی سازنده، یعمی Starbreeze و Overkill Software، تقسیم می‌شود. 

Payday 2 تا 5 روز دیگر برای X360 ،PC و PS3 منتشر می‌شود.

حتما بخوانید