spot_img

علامت تجاری Soul Calibur: Lost Swords توسط Namco در آمریکای شمالی به ثبت رسید

Namco هفته‌ی گذشته علامت تجاری Lost Swords را در اروپا به ثبت رساند. اکنون مشخص شده است این علامت تجاری مربوط به نسخه‌ی جدید Soul Calibur می‌باشد زیرا این شرکت علامت تجاری Soul Calibur: Lost Swords را در آمریکا هم به ثبت رسانده است.

 

انتظار می‌رود در روزهای پیش رو اطالعات بیشتری از این بازی مشخص شود. 

حتما بخوانید