spot_img

Insomniac | E3 2013 انحصاری دیگر مایکروسافت را می سازد

Insomniac انحصاری دیگر Xone را می سازد. Sunset Overdrive دیگر بازی معرفی شده ی کنفرانس مایکروسافت است. این بازی یک شوتر سریع به حساب می آید. حرکات پارکور از ویژگی های بازیست و البته تاریخ مشخصی برای عرضه ی این بازی مشخص نشد. Insomniac سازنده ی دو عنوان Resistance و Fuse است. 

حتما بخوانید