spot_img

23 هزار نفر از 2013 GDC بازدید کرده‌اند

برگزارکنندگان در UMB Tech Game Network اعلام کردند که 23000 نفر در GDC 2013 حضور داشته‌اند که این میزان در تاریخ 26 ساله‌ی این نمایش بی‌سابقه است.

 

در GDC 2013 شاهد رویدادهای بزرگی بودیم که مهم‌تریم آنها معرفی MGS 5 و BF4 و نمایش موتورهای نسل بعد بودند. 

 

GDC 2014 در تاریخ 17 تا 21 مارس سال آینده در همان مکان فعلی واقع در سنفرانسیسکو برگزار خواهدشد. 

 

 

خبر فروم: 1zero1 

حتما بخوانید