spot_img

فروش Wii U این هفته 125% افزایش داشت

تنها یک هفته پس از انتشار Monster Hunter 3، میزان فروش Wii U به میزان 125% افزایش یافت.

به گزارش MCV، نصف این فروش به دلیل عرضه بازی کپکام، Monster Hunter، بوده‌است. انتشار بازی Lego City Undercover نیز در این افزایش فروش تاثیرگذار بوده‌است. 

 

در ماههای اخیر فروش پایین Wii U صدای فروشندگان را درآورده‌است و آنها از نینتندو خواستند که در مورد قیمت بالای کنسول و ضعف تبلیغاتی پاسخگو باشد و تعدادی از فروشگاههای اروپایی نیز تهدید کردند که فضای در نظر گرفته‌شده برای کنسول را کاهش خواهندداد. 

حتما بخوانید