spot_img

Hudson: فیلم Mass Effect بسیار بزرگ خواهدبود

تهیه‌کننده‌ی سری Mass Effect، آقای Casey Hudson، مدعی است فیلم Legendary Pictures چیزی بسیار خاص خواهدبود.

 

وی گفت: باید آن را  بعنوان چیزی خوب دید؛ زیرا چیزی که ما اکنون میبینیم، میتوانم با اطمینان بگویم که فیلم بزرگی خواهدشد. این تنها یک فیلم ساده نخواهدبود؛ بلکه چیزی واقعاً خاص خواهدشد.

 

این اقتباس بر روی شخصیت مونث Shepard تمرکز خواهدکرد و نویسنده‌ی آن نیز یکی از هواداران بازی است.

حتما بخوانید