spot_img

سگا سایتی برای بازی مبهم خود برای PS3 راه انداخت

شعبه‌ی ژاپن شگا، تیزرسایتی را برای یک بازی برای پلتفرم‌های PlayStation 3 و Vita راه‌اندازی کرد که قرار است 28 مارس معرفی شود.

 

در این تیزر ذرات نورانی شن‌مانندی را میبینم که از آسمان بر روی قطعه‌سنگی میریزند.

 

هنوز مشخص نیست این تصاویر مربوط به چه بازی‌ای میتوانند باشند؛ شاید به Shenmue 3 ارتباطی داشته‌باشند.

 

این تیزر را میتوانید در اینجا مشاهده نمایید. 

حتما بخوانید