spot_img

Take-Two: شاهد انتشار سالیانه ی GTA نخواهیم بود

آقای Karl Slatoff از Take-Two در سخنان خود در کنفرانس Wedbush Transformational Technologies گفت اگر هرسال شاهد یک GTA بودیم، بازیکنان از بازی خسته میشدند و آنرا کنار میگذاشتند.

 

وی گفت: مواقع زیادی مردم از ما سوال میکنند که چرا هر دو سال یکبار شاهد یک بازی از سری GTA نیستیم. برای ما چنین چیزی مفهوم ندارم، زیرا هر دفعه که یک GTA جدید عرضه میشود، شاهد تجربیات و محتویات فراوانی هستیم. شما نمیتوانید تمام آن محتویات را در دو سال خلق کنید. و اگر چنین کاری میکردیم، محصولمان خسته کننده میشد و ارزش آن پایین می آمد.

 

شاید برخی از ناشران مانند اکتیویژن و یوبیسافت نیز باید در مورد انتشار سالیانه CoD و AC تجدیدنظر کنند. نظر شما در مورد صحبتهای بالا چیست؟

 

GTA 5 در تاریخ 17 سپتامبر منتشر خواهدشد.

حتما بخوانید