spot_img

پچر: بازیهای نسل بعد 10 دلار گرانتر خواهندبود

آنالزور شرکت Wedbush Morgan، آقای مایکل پچر، در سخنرانی خود در کنفرانس SXSW، مدعی شد بازیهای PS4 و Xbox 720 در زمان لانچ 70 دلار قیمت خواهندداشت؛ 10 دلار بیشتر از بازیهای نسل حاضر.

 

پچر همچنین در این کنفرانس پیش‏بینی کرد مایکروسافت برنده‏ی نسل بعد خواهدبود.

 

این خبر را آقای Geoff Keighly که به صورت زنده کنفرانس را پوشش میداد، در توییتر قرار داد.

 

به نظر شما این پیش‏بینی ها تا چه اندازه میتوانند درست باشند؟

حتما بخوانید