spot_img

یوبیسافت پاسخ انجمن حمایت از حیوانات را داد

روز گذشته، انجمن حمایت از حیوانات، بازی Assassin’s Creed 4: Black Flag را به دلیل رفتار نادرست علیه حیوانات و شکار وال‏ها به شدت مورد انتقاد قرار داده‏بود. امروز آقای Stone Chin از یوبیسافت از بازی شرکت و قابلیت‏های آن دفاع کرد.

 

وی در جوابیه خود گفت: تاریخ، نقش اصلی را در سری AC دارد. Assassin’s Creed 4: Black Flag یک بازی داستانی است که اتفاقات واقعی در عصر طلایی دزدان دریایی را نشان می‏دهد. ما از شکار غیرقانونی وال‏ها چشم‏پوشی نمیکنیم؛ همانگونه که از سبک زندگی دزدان دریایی همانند وضع ضعیف بهداشت، غارت و چپاول، دزدی کشتی‏ها، و مستی بیش ار حد و غیرقانونی چشم‏پوشی نمیکنیم.

 

به نظر شما حق با کدام طرف است؟

حتما بخوانید