spot_img

Wii U می‏تواند محبوب‏تر از Wii باشد

آقای Marc Schwegler از Giants Software معتقد است اگر از تمام پتانسیل Wii U استفاده شود، این کنسول میتوناد از Wii نیز محبوب‏تر شود.

 

وی میگوید موفقیت Wii U بستگی به استفاده از پتانسل آن دارد و اگر این اتفاق بیفتد، این کنسول میتواند از نسل قبل خود بهتر فروش کند.

 

وی میگوید: من فکر میکنم این کنسول میتواند همانند Wii عمل کند، حتی بهتر از آن. گفتنش سخت است اما بستگی به این دارد که چه بازیهای را برای آن عرضه کنند که بتواند از تمام توانایی‏های آن استفاده کند.  هنوز پتانسیل زیادی وجود دارد که از آن استفاده نشده و اگر این اتفاق بیفتد، فکر میکنم این کنسول میتواند محبوب‏تر از Wii شود، چرا که چیزهای بیشتری دارد.

 

وی افزود:  کنترلر Wii خوب بود و همه نیز از آن تقلید کردند. اما اکنون مردم به همان کنترلرهای سابق روی آورده‏اند، زیرا کار با آن راحت‏تر و امکانات بیشتری دارد. یک وسیله لمسی، میتوان قابلیت های زیادی را در آن گنجاند.

 

Wii U شروع بسیار سختی داشت و در چند ماه اول عرضه تنها توانست 3 میلیون نسخه فروش داشته باشد. 

حتما بخوانید