spot_img

شمارش معکوس ماکروسافت تا E3 آغاز شد

Larry Hryb یکی از اعضای ماکروسافت در طی پستی در سایت خود، شمارش معکوس برای E3 امسال را آغاز کرده است. این شخص با شهرت به Major Nelson در دومین روز از سال میلادی جدید این شمارنده را با تیتر “و شروع شد” فعال نمود.

لینک شمارنده

حتما بخوانید