spot_img

شایعه|Fallout 4 در بوستون اتفاق می‌افتد.

یکی از کارکنان شرکت MIT به تازگی در سایت Reddit مدعی شده است قسمت بعدی از سری بازی‌های Fallout در شهر بوستون اتفاق می‌افتد.

این فرد بیان کرده است که خود از نزدیک دیده است که کارکنان شرکت Bethesda مشغول کار بر روی شهر بوستون هستند.

متن این پست به این شرح است :”شایعه‌ها حقیقت دارند، Fallout 4 در بوستون اتفاق می‌افتد. شاید شما مطلع نباشید اما Bethesda مشغول کار بر روی شهر بوستون است”.

حتما بخوانید