spot_img

Sam Raimi از کارگردانی فیلم World of Warcraft کناره گذاشته شد

Sam Raimi، کارگردان مشهور هالیوودی که از جمله فیلم‌های او می‌توان به سگانه‌ی اسپایدرمن اشاره کرد، دیگر فیلم World of Warcraft را کارگردانی نخواهد کرد.

 

در سال 2010 اخبار مبنی بر متوقف شدن روند ساخت فیلم، منتشر شد. دلیل این توقف، ساخت فیلم جدیدی از Oz با نام  Oz: The Great and Powerful بود. به همین دلیل، Legendary Pictures تصمیم گرفت منتظر این کارگردان 52 ساله نماند و فیلم را به فرد دیگری بسپارد. البته هنوز نام کارگردان بعدی مشخص نشده است.

 

لازم به ذکر است ساخت فیلم World of Warcraft، شش سال پیش شروع شده است و در این مدت اتفاقات زیادی رخ داده است که باعث توقف روند ساخت فیلم شده است. اکنون با رفتن کارگردان فیلم، مشخص نیست چه اتفاقی بر سر این فیلم می‌آید. 

 

 

حتما بخوانید