spot_img

سه شخصیت جدید برای عنوان PlayStation All -Stars Battle Royale معرفی شدند

Cole McGrath، Jack و Dexter سه شخصیت جدیدی هستند که به عنوان PlayStation All -Stars Battle Royale پیوسته‌اند.

 

طبق این خبر که در Comic Con اعلام شد، ابتدا قرار بوده است ساخت بازی به عهده‌ی Naughty Dog باشد، امابه دلیل پر بودن وقت آن‌ها به خاطر ساخت بازی The Last of US، ساخت بازی به استودیوی Superbot محول شده است.

هم چنین سازندگان تایید کردند که پیش از این نام بازی Title Fight بوده و بعدا” به  PlayStation All -Stars Battle Royale تغییر کرده است.

 

عنوان PlayStation All -Stars Battle Royale، به صورت انحصاری در مهر ماه امسال برای PS3 عرضه می‌شود.

حتما بخوانید