spot_img

از باکس‌آرت Dead Space 3 رونمایی شد

EA از باکس‌آرت رسمی جدیدترین عنوان خود، Dead Space 3 رونمایی کرد.

در این باکس‌آرت، تصویر شخصیت اول بازی یعنی Isaac Clarke را همراه اسلحه plasma cutter مشاهده می‌کنیم. 

این بازی در فوریه سال 2013 برای هر سه پلتفورم معمول عرضه خواهد شد.

حتما بخوانید