spot_img

Lollipop Chainsaw در مدت 4 ساعت تمام خواهد شد

آخرین ساخته‌ی Grasshooper Manufacture امروز در آمریکای شمالی منتشر شده است. یک وبسایت لهستانی پس از انجام بازی اذعان داشت که تنها در چهار ساعت توانسته آن را به پایان برساند. 

 

البته نویسنده‌ی این خبر اذعان داشت که Lollipop Chainsaw با دو پایان متفاوت، لباس های متنوع و تروفی های زیاد می تواند زمانی بیشتر از چهار ساعت از وقت شما را بگیرد. 

 

Lollipop Chainsaw امروز در آمریکا و سه روز دیگر در اورپا برای X360 و PS3 منتشر خواهد شد.  

 

حتما بخوانید