spot_img

جدیدترین تریلر The Last Of Us

استودیوی Naugh.ty Dog به تازگی تریلری از عنوان The Last Of Us منتشر کرده است.

در این تریلر می بینیم که دو شخصیت اصلی بازی، Ellie و Joel، در حالیکه در اتومبیل هستند، توسط چندین Hunter محاصره شده و سعی می کنند از دست آنها فرار کنند.

این اولین تریلری است که Naugh.ty Dog پس از معرفی بازی در VGA 2011 منتشر کرده است. شما می توانید این تریلر را از سرورهای اختصاصی بازینما دانلود کنید.

حتما بخوانید