spot_img

Need For Speed The Run | راهنمای جامع اچیومنت‌‏

با توجه به اینکه مدتی قریب به 6 ماه از تاریخ انتشار بازی گذشته است، با این حال سعی شده تا یک راهنمای خوبی برای گرفتن تمامی اچیومنت های بازی تهیه و تنظیم شود.  به امید مفید واقع شدن این مطلب برای دوستان بازینمائی.

 

Welcome To The Run – 25G

مرحله اول بخش داستانی را به به پایان برسانید.
پس از ورود به بخش داستانی بازی، برای گرفتن این اچیومنت کافیست مرحله West Coast را با موفقیت به اتمام برسانید.

Walk In The Park – 25G
مرحله دوم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
کافیست مرحله National Park را به پایان برسانید تا این اچیومنت باز شود.

Vegas Baby – 25G
مرحله سوم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
پس از پایان مرحله Death Valley این اچیومنت نیز باز میشود.

Cop Out – 25G
مرحله چهارم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
همچون اچیومنت های قبلی کافیست این بار مرحله Dessert Hills را به پایان برسانید.

Mr. Plow – 25G
مرحله پنجم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
با گذشتن از تمام مسیرهای موجود در مرحله The Rockies این اچیومنت در پروفایل شما ظاهر خواهد شد.

Thunder Road – 25G
مرحله ششم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
پس از اتمام اولین مرحله از نیمه دوم داستانی بازی، این اچیومنت را دریافت خواهید کرد.

The Windy City – 50G
مرحله هفتم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
پس از شکست دادن همه حریفان در مسیرهای مختلف Chicago Approach پاداش شما این اچیومنت 50 امتیازی است.

Got To The Choper – 50G
مرحله هشتم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
این اچیومنت با پایان دادن به مرحله ی The Great Lakes برای شما باز خواهد شد.

Hot Pursuit – 50G
مرحله نهم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
پس از پایان مرحله State Forest که موجب ورود شما به نیویورک است این اچیومنت آنلاک خواهد شد.

I Heart NY – 50G
مرحله دهم بخش داستانی را به به پایان برسانید.
پس از شکست سلاطین مختلف رانندگی و پیروزی در The Run آخرین اچیومنت بخش Stage ها نیز در فهرست اچیومنت های این بازی نمایان خواهد گشت.

Coast To Coast – 50G
اتمام بخش داستانی بازی بر روی هر درجه ی سختی.
کافیست یک بار مسیر 3000 مایلیِ سانفرانسیسکو تا نیویورک را بر روی هر درجه ی سختی با موفقیت به اتمام برسانید تا این اچیومنت باز شود، پس از گرفتن این اچیومنت درجه ی Extreme نیز در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

Win at Winning – 30G
بازی کردن بخش داستانی بر روی درجه Extreme.
برای دریافت آخرین اچیومنت بخش داستانی، باید مرحله 10 را بر روی درجه Extreme به پایان برسانید.

حتما بخوانید