spot_img

فروش 1.3 میلیونی Mass Effect 3 در مارچ

NPD اعلام کرده است که فروش بازی Mass Effect 3 در ماه مارچ بر روی تمامی پلتفروم ها به 1.3 میلیون نسخه رسیده است. این مقدار فروش، رکوردی را جا به جا نکرده است اما نسخه ی Xbox 360 بازی با فروش 943 هزارتایی تقریبا 4 برابر نسخه ی PlayStation 3 فروش داشته است. این در حالی است که NPD خرید های دیجیتالی بازی از سرورها برای PC و PlayStation 3 را به حساب نمی آورد که آمار فروش بازی را بیشتر خواهند کرد.

براساس آمارهای NPD در حال حاضر Mass Effect 3 در ماه مارچ، بسیار جلوتر از Mass Effect 2 در زمان خود بود.

حتما بخوانید