spot_img

EA قصد دارد سرور های بعضی از عناوین خود را مسدود کند

EA قصد دارد تا سرور های آنلاین بعضی از بازی های خود را منجمله The Saboteur ،Burnout Revenge ،EA Sports MMA و EA Sports Active 2.0 ببندد. EA سیزدهم آپریل را برای این کار پیش بینی کرده است.

بخش عظمی از این بازی ها در سال 2010 منتشر شده اند که در این بین فقط عنوان Spare Parts سال 2011 (اوایل ماه ژوئن) منتشر گردیده است.

جالب توجه اینکه بعضی از این عناوین دارای سیستم Online Pass هستند ؛ به این معنا که دارندگان بازی های دسته دوم این نوع بازی ها برای اینکه بتوانند این عناوین را آنلاین بازی کنند، باید پولی را در ازای این کار بدهند.

 • BOOM BLOX Bash Party برای Wii
 • Burnout Revenge برای Xbox 360
 • EA Create برای PC, PlayStation 3, Wii و Xbox 360
 • EA Sports Active 2.0 برای PlayStation 3, Wii و Xbox 360
 • EA Sports Active NFL Training Camp برای Wii
 • FIFA 10 برای PlayStation Portable و Wii
 • The Godfather II برای PC, PlayStation 3 و Xbox 360
 • EA Sports MMA برای PlayStation 3 و Xbox 360
 • Need for Speed ProStreet برای PlayStation 3 و Xbox 360
 • The Saboteur (loss of The Midnight Club access) برای PlayStation 3 و Xbox 360
 • Spare Parts برای PlayStation 3 و Xbox 360

 

 

 

حتما بخوانید