spot_img

سازندگان Asura’s Wrath انتظار این میزان استقبال از بازی را داشتند

مدیر عامل کمپانی CyberConnect2 آقای Hiroshi Matsuyama سازنده عنوان Asura’s Wrath در گفتگو با سایت Joystiq در رابطه با فروش بازی و استقبال مردم  اظهار داشت”این بازی تنها حدود یک ماه ازتاریخ انتشارش میگذرد، بدیهی است که ساخت عنوانی که در این عرضه حرف های تازه ای برای گفتن داشته باشد چالش برانگیز است، و مسلما” چنین بازیی باعث رضایت خریداران خواهد شد، البته کسانی که بازی مطابق سلیقه آنان نیست از این استقبال به اندازه بقیه خوشحال نخواهند شد” وی در ادامه این استقبال را قابل پیشبینی دانست. مطمئنا” کپکام نیز به اندازه Matsuyama از این موفقیت احساس رضایت می کند.

حتما بخوانید