spot_img

افزایش مقدار Gamer Score های بازی های Xbox Live Arcade

به گزارش سایت Xbox360Achievements، شرکت مایکروسافت مقدار گیمراسکور های بازی های Xbox Live Arcade را از 200 GS به 400 GS افزایش خواهد داد.

قانون فعلی بخش Xbox Live Arcade بدین شکل است که هر بازی آرکید می تواند حداکثر 20 اچیومنت و 200 گیمراسکور داشته باشد. برای این بازی ها نیز حداکثر سه DLC عرضه می شوند که هر کدام از این DLC ها باید 50 گیمراسکور داشته باشند. بنابراین هر بازی آرکید به همراه تمامی DLC ها می تواند حداکثر 350 گیمراسکور داشته باشد.

ولی طبق قانون جدید، از تاریخ 1 ژوئن، هر بازی آرکید باید 400 گیمراسکور داشته باشد. این بازی ها می توانند حداکثر چهار DLC داشته باشند که هر DLC باید 100 گیمراسکور داشته باشد. بدین ترتیب از تاریخ 1 ژوئن، تمامی بازی های آرکید به همراه تمامی DLC ها، حداکثر 20 اچیومنت و 800 گیمراسکور خواهند داشت.

 

حتما بخوانید