spot_img

نمرات The Darkness 2

بعد از برداشتن Embargo(محدودیت منتشر کردن نمرات) توسط 2K اکثر سایت ها نمرات خود را منتشر کردند؛ به نظر می آید که The Darkness 2 دنباله ی موفقی بر نسخه ی پیش خود بوده است چرا که نمرات خوبی دریافت کرده است.

The Darkness 2 امروز در آمریکا برای سه پلتفورم معمول PC ، Xbox 360 و PS3 منتشر می شود. 

لیست نمرات را در پایین می توانید مشاهده کنید :

 

حتما بخوانید