spot_img

Gold رایگان، هدیه ی Microsoft

شرکت Microsoft به مناسبت عرضه ی داشبورد جدید برای کنسول Xbox 360 در آخر هفته به تمامی کاربران که درجه ی Silver را در محیط Live دارند Gold رایگان خواهد داد. این شرکت اعلام کرده است قصد آن ها از انجام دادن این کار این بوده که تمامی کاربران با توجه به عرضه ی این داشبورد بتوانند آخر هفته ی خود را در محیط Live جشن بگیرند. تمامی بخش های LoveFilm، Video Kinect، Facebook و همچنین قابلیت بازی کردن آنلاین از امروز تا آخر یکشنبه برای تمامی کاربران قابل اجرا می باشند. در بخش Zune هم کاربران می توانند تعدادی فیلم منتخب را با تخفیف 40% خریداری کنند. این تخفیف تنها در این بازه ی زمانی پایدار خواهند ماند.

حتما بخوانید