spot_img

تاریخ انتشار Sonic Generations مشخص شد

Sega امروز عصر تایید کرد که Sonic Generations در 4 نوامبر در انگلستان منتشر می شود. این خبر در  کنفرانس امروز سگا در ارتباط با جدول انتشار بازی هایش در انگلستان اعلام شد.این تاریخ برای دو نسخه ی Xbox 360 و PS3 هستند و Sega تاریخ انتشار نسخه 3DS را فقط نوامبر اعلام کرد.

 

حتما بخوانید