spot_img

Madden NFL 12 در هفته ی اول 1.4 میلیون واحد فروش داشت

پس فروش نا امید کننده ی نسخه های 10 و 11 عناون Madden NFL به نظر می رسد نسخه ی جدید این سری توانسته است به روزهای خوب گذشته باز گردد.

USA Today در گزارشی اعلام کرد عنوان Madden NFL 12 در هفته ی اول از زمان عرضه ی خود، 1.4 میلیون واحد فروش داشته است که نسبت به نسخه ی سال گذشته ی این سری فوتبال، 10 درصد رشد داشته است. 

دلیل اصلی این فروش خوب، تغییراتی عمده در مدهای بازی، انیمیشن و همچنین ارتقای فیزیک بازی بوده است. 

حتما بخوانید