spot_img

Asura’s Wrath دارای دو شخصیت قابل بازی است

اگر فکر می کنید شخصیت اصلی عنوان Asura’s Wrath چندان جالب نیست و خشم ترسناکی ندارد، استودیوی سازنده ی بازی CyberConnect2، شخصیت دومی معرفی کرده است که خشمی کاملا منحصر به فرد دارد.

Yasha شخصیت قابل بازی دوم، Asura را مقصر مرگ خواهر خود یا همسر Asura می داند، به این ترتیب او از خشم خود هم برای مغلوب کردن Asura و هم برای کشتن دشمنان مشترک شان استفاده می کند.

یکی از گروه هایی که Asura و Yasha با آن ها مبارزه می کنند، Shinkoku Army نام دارد، اما آن ها نیز در مقابل غضب کشنده ی این دو مبارز، توان ایستادگی ندارند. 

 

کپکام اطلاعات بیشتری از بازی و همچنین شخصیت جدید آن Yasha را در TGS منتشر می کند. عکس های زیر همگی مربوط به Yasha می باشند.

حتما بخوانید