spot_img

نمرات Resistance 3

با عرضه بازی امروز در آمریکا اولین نمرات بازی نیز منتشر شدند.Resistance 3 فردا در اروپا و جمعه در انگستان عرضه خواهد شد.

نمرات منتشر شده را در پایین میتوانید ببینید،باق نمرات نیز احتمالا تا پایان امروز منتشر می شوند.

گویا این نسخه نیز توانسته است موفقیت نسخه های قبل را تکرار کند.

 

حتما بخوانید