spot_img

آچیومنت های Batman: Arkham City منتشر شدند

لیست کامل چیومنت های نسخه ی X360 عنوان Batman: Arkham City امروز منتشر شدند.

 اگر می خواهید تجربه ی خود از بازی را خراب نکنید بهتر است به این لینک مراجعه نکنید چرا که در این صورت با خواندن لیست آچیومنت ها، حسابی شوکه می شوید. 

 

بر اساس آچیومنت ها، بخش New Game Plus در بازی وجود دارد و با کامل کردن آن 75Gs نصیب خود می کنید! 

حتما بخوانید