spot_img

کشتن افراد غیرنظامی در Battlefield 3 امکان پذیر نیست

تهیه کننده اجرائی Battlefield 3، آقای Patrick Bach در طی گفتگویی با Rock, Paper, Shotgun گفت” DICE به بازیکنان اجازه انجام اعمال غیرانسانی را نمیدهد. اگر ما بازیکنان را بر سر یک دوراهی قرار دهیم تا به میل خود کار خوب یا بد را انتخاب کنند، اکثر آنها به سمت کارهای بد میروند، زیرا که میدانند هرگز اسیر قانون نمیشوند. در یک بازی اکشن نظیر Battlefield 3 که بسیار طبیعی است،  اگر بازیکن با یک دست خود اسلحه ای حمل کند و کودکی در جلوی او ظاهر شود فکر میکنید واکشن بازیکن چه خواهد بود؟ به احتمال زیاد به کودک شلیک خواهد کرد.” در ادامه گفته ها آقای Bach اضافه کرد” گرچه بازیکنان باید خودشان هر راهی را که دوست دارند در پیش بگیرند، اما در نهایت تمامی تقصیر ها بر گردن DICE می افتد و تداعی کننده خاطره ناگوار مرحله فرودگاه Call of Duty: Modern Wrfare 2 میشود. من شخصا” تلاش میکنم تا از افراد غیرنظامی در این بازی دور بمانم زیرا ممکن است مردم واکنش خوبی نشان ندهند، من نمیخواهم ویدئوهایی در اینترنت ببینم که در آنها  به افراد غیرنظامی شلیک می شود. برای جلوگیری از این وقایع ما تصمیم گرفتیم به طور اصولی این قابلیت را از بازی حذف کنیم”
در بازی در اواخر ماه اکتبر ببرای PC، XBOX 360 و PS3 منتشر میشود.
با تشکر از Cyrus Renegade

حتما بخوانید