spot_img

اطلاعات جدیدی از بخش چند نفره ی BF3 منتشر شد

EA در 4 صفحه، اطلاعات جالبی در مورد بخش چند نفره ی عنوان Battlefield 3 منتشر کرده است.

در این اطلاعات، لیست اسلحه ها، ماشین ها، تجهیزات، نام 9 نقشه ی آنلاین بازی، نام 6 بخش چند نفره، dogtag ها که تعداد آن ها 350 تا می باشد و هم چنین مدال ها که تعداد آن ها 100 عدد می باشد، به طور کامل معرفی شده اند. 

می توانید این اطلاعات را در این لینک به طور کامل مشاهده کنید. 

BF3 مهر امسال برای X360, PS3 و PC عرضه می شود.

حتما بخوانید