spot_img

اکتیویژن توهین های EA را محکوم کرد

Eric Hirshberg عقیده دارد توهین های EA در رقابت دو عنوان  Modern Warfare 3 و Battlefield 3 برای صنعت گیم مضر است.

رئیس بخش انتشار اکتیویژن طی سخنان خود در نمایشگاه gamescom ذکر کرد سازندگان باید در عوض ضربه زدن به دیگران در رسانه ها،یکدیگر را تشویق کنند تا بازی های بهتری بسازند. وی گفت”رقابت خوب است و باعث می‌شود بازی های بهتری بسازم.اما این که در عموم بگویید می‌خواهید  عنوان شما موفق بشود وبازی دیگری شکست بخورد چیز دیگری است”

او ادامه می‌دهد” به تازگی یکی از همکاران گفته‌است که می‌‌خواهد Call of Duty شکست بخورد. چندین بار از من خواسته شد تا به این گفته پاسخ دهم اما همچین کاری انجام ندادم. شغل من کمک کردن به تیم است تا بتوانند بهترین بازی را بسازند نه این که به دیگران توهین کنم. من واقعا فکر می کنم این گونه حرف زدن برای صنعت گیم بد است. آیا می‌توانید تصور کنید که رئیس Dreamworks با فیلمی جدید بیاید و به رسانه ها بگوید که می‌خواهد Toy Story از هسته شکست بخورد؟ واقعا تصور همچین چیزی سخت است.”

در ادامه Hirshberg گفت اگر همه‌ی افراد همیدگر را پشتیبانی کنند صنعت بازی می‌تواند عناوین بهتری بسازد. ” به عنوان کسی که یکی از بزرگترین شرکت های انتشار را اداره می‌کند می‌توان بگویم من می‌خواهم تا جایی که امکان دارد بازی های جدید موفق بشوند حتی اگر ما آن ها را نساخته باشیم. برای این که من دوست دارم این صعنت پیشرفت کند و افراد جدیدی وارد آن بشوند. فکر می‌کنم اگر کسی بازی موفقی بسازد چه در کالیفرنیا،سوئد و یا هر جای دیگری باشد،غیر از شرکت خودشان برای تمام افراد سود می‌کند”

وی ادامه داد”این سیاست نیست. برای این که موفق شد لازم نیست دیگری شکست بخورد.این یک صنعت سرگرمی،صنعت نوآوری و به نوعی یک هنر است. ما نباید با یکدیگر دعوا کنیم تا سهم بیشتری کسب کنیم؛باید تلاش کنیم و با ساخت عناوین بهتر تمام سهم را بزرگتر کنیم”

حتما بخوانید