spot_img

gamescom | تریلر عنوان WipEout 2048 برای Vita

تریلر این عنوان ریسینگ که در آینده اتفاق می افتد در جریان نمایشگاه منتشر شد. با دیدن این تریلر قطعاً به آینده عناوین ریسینگ روی PS Vita امیدوار خواهید شد. 

 

این بازی از تمامی امکانات این کنسول دستی استفاده می کند.

 

تریلر را می توانید در اینجا مشاهده کنید. 

 

WipEout 2048 یکی از عناوین لانچ Playstation Vita خواهد بود.

حتما بخوانید