spot_img

افزایش فروش چشم گیر 3DS پس از کاهش قیمت

به نظر می رسد کاهش قیمت 3DS تاثیری که نینتندو به دنبال آن بود را گذاشته است. یک هفته پس از کاهش قیمت، 214,821 واحد از این کنسول دستی سه بعدی فروخته شده است.

 این کنسول دستی سه بعدی در زمان عرضه 371,326 واحد فروخته بود و میزان فروش بعد از کاهش قیمت دومین فروش بالای 3DS از زمان عرضه بوده است. 

 لازم به ذکر است، یک هفته قبل از کاهش قیمت، 3DS با افت فروش فاحش فقط 4000 واحد فروش داشت. 

حتما بخوانید