spot_img

id Software زمان بین ساخت بازی هایش را کاهش میدهد

  • id Tech 1: Doom(1993), Doom 2 (1994
  • id Tech 2: Quake (1996), Quake 2 (1997
  • id Tech 3: Quake 3 Arena (1999
  • id Tech 4: Doom 3 (2004
  • id Tech 5: Rage (2011

فکر می کنم متوجه شده باشید. اگر از بازی های اولیه ی ساخته شده توسط id چشم پوشی کنیم، در یازده سال گذشته، این شرکت بزرگ برای هر نسل فقط یک یا دو بازی تیراندازی ساخته و برای هر کدام از آن ها نیز یک موتور جدید ساخته است. درست است که تکنولوژی ساخته شده به شرکت های دیگر هم فروخته شده و در ساخت بازی های دیگر از آن استفاده شده است، اما در این میان، زمان بین بازی هایی که خودِ id Software عرضه میکند بسیار طولانی شده است و Todd Hollenshead می داند که باید این زمان را کاهش دهد. او می گوید دیگر نیازی به ساخت یک تکنولوژی انقلابی برای هر بازی ندارند و باید از امکانات قبلی بیشتر استفاده کنند. وی هم چنین می افزاید عنوان Doom 4 با استفاده از موتور قدرتمند id Tech 5 ساخته می شود.

خوشبختانه با پشتیبانی شرکت Bethesda، استودیوی id Software می توانند بدون به خطر انداختن کارهایش، هم زمان به ساخت دو بازی بپردازد و هر دوی آن ها نیز در سطح AAA باشند. پس با این حساب باید امیدوار بود پس از عرضه ی Rage خبری از ساخت نسخه ی جدیدی از سری Commander Keen به گوش برسد.

 

حتما بخوانید