spot_img

آمار فروش کنسول ها در ژاپن:PSP بالاتر از سایرین

در بازار ژاپن، این بار نوبت کنسول های سونی بود که رده های اول و دوم را به خود اختصاص دهند.

PSP با 36.5 درصد رشد و PS3 با 11.3 درصد افت، توانستند به ترتیب مقام اول و دوم را نصیب خود کنند.با این حال کنسول دیگر سونی یعنی PSP Go، با فروشی بسیار ضعیف که افتی 50% داشته است، در رده ی آخر قرار گرفته است.

Wii با افزایش فروش 29.1 درصدی در رده ی سوم قرار گرفته است.مساله ی دیگر افت فروش فاحش 3DS  می باشد. این کنسول دستی سه بعدی، با افت فروش نزدیک به 50 درصد، در رده ی چهارم قرار گرفته است.

X360 نیز با افزایش فروشی نه چندان زیاد ( 4.5%)، در رده ی هفتم جای گرفته است.

جدول کامل فروش کنسول ها تا پایان روز 9 مرداد: 

  1. PSP: 36,659
  2. PS3: 20,704 
  3. Wii: 18,232
  4. 3DS: 16,415
  5. DSi LL: 5,267
  6. DSi: 4,625
  7. Xbox 360: 1,616
  8. PS2: 1,594
  9. DS Lite: 138
  10. PSP Go: 7

حتما بخوانید