spot_img

Nolan North صدا پیشگی پنگوئن را در Arkham City به عهده دارد

Rocksteady Games تایید کرد Nolan North صدا پیشه ی Nathan Drake در عنوان آنچارتد و هم چنین دزموند در عنوان Assassin’s Creed، صدا پیشگی پنگوئن در Batman: Arkham City را بر عهده دارد.

 پنگوئن یکی از چندین دشمن بتمن می باشد که قصد به زمین ریختن خون او را دارد، البته در این میان بتمن با چند نفر از دشمنان قدیمی خود همراه می شود که به طور مثال می توان از میان آن ها به بین اشاره کرد. 

 

Batman: Arkham City در تاریخ 21 اکتبر معادل 29 مهر برای PS3، PC و X360 عرضه می شود.

حتما بخوانید