spot_img

THQ لیست بازی های خود در Eurogamer Expo را اعلام کرد

THQ لیست بازی هایی که در نمایشگاه Eurogamer Expo نمایش می دهد را معرفی کرد. 

این بازی ها به این ترتیب می باشند:

Saints Row:The Third, WWE 12, Warhammer 40,000: Space Marine و UFC Undisputed 3

سه بازی اول این لیست، به صورت قابل بازی عرضه خواهند شد. 

 

Eurogamer Expo از تاریخ 31 شهریور تا 3 مهر در منطقه ی Earls لندن با همکاری Alienware برگذار می شود.

حتما بخوانید