spot_img

Ocarina of Time 3D اولین عنوان میلیونی 3DS شد

The Legends of Zelda: Ocarina of Time 3D اولین عنوان کنسول دستی 3DS است که توانسته به فروش یک میلیونی در جهان دست یابد. از 1.08 میلیون فروش 810,000 آن برای آمریکا و اروپا و 270,000 در ژاپن است.

هم چنین عناوین Pokemon Black and White و Mario Kart Wii به ترتیب 1.36 و 1.22 میلیون نسخه فروختند. چند روز قبل تایید شد 3DS از تاریخ 21 مرداد با قیمت $169.99 عرضه خواهد شد که شاید باعث شود Ocarina بیش از این فروش کند.

حتما بخوانید